Ungdommens fylkesråd består av 9 medlemmer fra fylket og skal jobbe for å ivareta ungdoms interesser i fylkespolitikken og sørge for at ungdom blir hørt. 

Parahini har tidligere vært leder for Karlsøy ungdomsråd i perioden 2019-2022. Hun ble takket av med blomster, gave og takketale under ungdomskonferansen på Hansnes 30.november. 

At en av våre ungdommer nå skal lede arbeidet med ungdomssaker i hele fylket, skaper positivt omdømme i hele kommunen og er inspirerende både for det nye ungdomsrådet og resten av våre ungdommer.

Vi ønsker henne lykke til med sitt nye lederverv de neste to årene og håper hun lykkes i sitt arbeid for ungdommene i fylket.