Slik søker du

Du søker om barnehageplass i vår søknadsportal  https://karlsoy.ist-asp.com/NO01936-pub/login.htm
Barn som har plass trenger ikke søke på nytt.

Barn født september, oktober og november som ønsker plass den måneden barnet fyller 1 år, må også søke innen hovedopptakets frist 01.03.2022.
Informasjon om barnehagene finner du på vår hjemmeside https://www.karlsoy.kommune.no/barnehage.411759.no.html-

 

Gratis barnehage

Fra 1. august 2023 er det gratis barnehage i kommunen. Det betyr at moderasjoner fjernes.