Tirsdag 24. januar var det invitert til møte med Boreal, utviklingslag i kommunen og kommunen.

Fra Boreal stilte leder for nybygg og prosjekt Stian Bjørnvik og områdeleder Morten Jørgensen. 

Østre Vannøy utviklingslag stilte leder Frank Dalan og medlem Bent Gabrielsen.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune stilte Johnny Berg.

Stian Bjørnvik kunne fortelle at MF Tenna fra 2014 vil bli satt inn som reserveferge og at de ønsket alle nåværende ansatte over i Boreal i mai.

Videre ble det dialog om fergetider og informasjonsflyt knyttet til forskinkelser og uforutsette hendelser. 

Om ferga Vannes

I juli ble Vannes overlevert fra Fiskerstrand Verft til Boreal Sjø AS. Ferga er utviklet av Multi Maritime AS, og designet har benevnelsen MM 62 FE. Ferga ble bygget i 2017. 

Vannes er en diselelektrisk lavutslippsferge som har muligheten til å kjøre 100% på biodisel. I tillegg er det lagt til rette for fremtidige oppdateringer, det vil si utvidelse til hybrid-, plug-in hybrid, eller helelektrisk drift med batteri. 

Ferga er utviklet for å kunne møte nye krav til lavutslippsteknologi og med nullutslippsteknologi uten problemer. Vannes kan romme 199 passasjerer, og miljøferga har en total kapasitet på 50 personbiler og seks fullastede vogntog. det er gjort tilpasninger med tanke på universell utforming. Om bord er det passasjersalong med panoramautsikt og passasjervennlige løsninger, lekerom, egen sone for gående på bildekk og store utvendige areal for passasjerer. Det blir lagt opp til både betjent og ubetjent kafe. 

 

Ferga Vannes. Foto: Boreal