Den midlertidige ordningen med desentralisert registrering av søknader om kollektiv beskyttelse ble avviklet 31.12.2022. Det betyr at alle som skal søke asyl  må til nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune for å registrere sin søknad. Om noen allerede er i Troms, kan politiet i Tromsø bistå med transport til ankomstsenteret

De som søker seg til asylmottak i Troms etter registrering vil få returbillett dekket av utlendingsdirektoratet (UDI). De som ønsker å bo på privat adresse med familie/venner må dekke returbilletten selv.

 

Nasjonalt Ankomstsenter:

Mosseveien 58, 1640 Råde.

Telefon: 22 34 24 00.

E-post: politiets.utlendingsenhet@politiet