Årets veilysrunde har vært forsinket på grunn av mangel på liftbil. Liftbilen blir nå hentet og nødvendig vedlikehold av veilys i kommunen blir utført fra neste uke og utover.