Det er oppdaget en feil i systemet for mottak av digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. NAV Karlsøy har dermed ikke mottatt digitale søknader de siste dagene. Om du har søkt digitalt fra og med onsdag 13. desember, ber vi deg ringe oss på telefonnummer 406 32 467. Du kan ringe mellom klokken 9-15.