NAV Karlsøy utbetaler dette uten at du må søke konkret om det hvis du allerede har søkt om økonomisk sosialhjelp. Det er også mulig å søke om det hvis du mener at du trenger økonomisk hjelp til jul.

Du søker digitalt om økonomisk sosialhjelp på NAV sine nettsider.  Sosiale tjenester og veiledning - nav.no  Søknadsskjema på papir finnes i hylle ved kommunens servicetorg og på NAV Karlsøy sitt kontor.  

Har du spørsmål kan du kontakte NAV Karlsøy på telefon 406 32 467.

Du kan også kontakte NAV nasjonalt på telefon 555 53 333.