Under en julemiddag 13. desember på Bryggetunet med brukere, pårørende og ansatte ble Bryggetunet tildelt kommunens HMS-pris. Ordfører Mona Benjaminsen og leder for arbeidsmiljøutvalget Mona Sørensen kom med en tidlig julegave i form av prisen på 10. 000 kr. Den skal komme alle ansatte på Bryggetunet til gode. 

Årets vinner har arbeidet systematisk med HMS-arbeid, og de har hatt særlig vekt på AKAN-tiltak (AKAN er kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk ). Hele avdelingen har vært engasjert og hatt opplæring og et godt arbeidsmiljø.

Etatssjef for helse Alf Lorentsen kan fortelle at han har fått tilbakemeldinger fra ansatte på Bryggetunet om at de trives i et godt miljø, og at prisen kan bidra til økt søking til ledige stillinger på Bryggetunet. Videre mener han at prisen kan øke omdømmet til Bryggetunet ytterligere, og vises frem som en attraktiv arbeidsplass.

 

Karlsøy kommune gratulerer med prisen!

Kriterier for prisen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Karlsøy kommune har opprettet en egen HMS-pris, der følgende kriterier vektlegges:

  • Systematisk og planmessig arbeid for å fremme godt og inkluderende arbeidsmiljø og trivsel
  • Kartlegging av risiko og forebygging av skader og fravær
  • Fullstendig HMS-rapport leveres innen frist
  • Kreativitet og nytenkning vil vektlegges
  • AMU delegerer til HMS-gruppen å finne egnet tiltak for bruk av HMS-prisen, og det må tas hensyn til organisasjonens AKAN retningslinjer