Fasit fra Havbruksfondet i denne tildelingsrunden ble 46 millioner til Karlsøy kommune.  Pengene i fondet kommer fra inntektene myndighetene har fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. 

Ordfører Mona Benjaminsen er storfornøyd med tildelingen

- Dette gir oss et stort handlingsrom for å nå mange av de målene vi har satt oss i perioden.

Ved forrige utbetaling i 2020 fikk Karlsøy nesten 29,5 millioner.

 

Om Havbruksfondet

Havbruksfondet ble opprettet i 2015.

Fiskeridirektoratet har ansvar forutbetalingene. Alle kommuner og fylkeskommuner som får penger fra fondet må ha lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. 

Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem. 

Både kommuner og fylkeskommuner får penger fra fondet. Kommunene får mest med 7/8 del av fondet, mens fylkeskommunene får resten. 

 

Kilde til Fiskeridirektoratet sine nettsider om Havbruksfondet:  https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet