Karlsøy kulturpris 2022 består av et diplom og en gavesjekk på 20. 000 kroner. Den vil bli delt ut i kommunestyremøte i desember. 

Begrunnelsen for prisen er: 

Da Karlsøy omsorgssenter på Hansnes ble tatt i bruk i 2003 startet de opp med arrangementet KOS DEG i vinterhagen på Karlsøy sykehjem. Der samles beboerne, pårørende og pensjonister fra hele kommunen siste onsdagen i hver måned.

Her er det andakt, ord for dagen, allsang, historiefortellinger, loddsalg og selvfølgelig servering av kaffe og kaker. Stemningen på disse arrangementene er alltid god og folk trives.

Folk møtes fra alle øyene i kommunen og kan kose seg med sang, musikk og gode samtaler.

Diakonforeningen har drevet dette kulturarrangement i nesten 20 år på frivillig basis. De klarer å samle opp mot 80 besøkende hver måned.

Det er ikke så mange kulturarrangement som er tilsettelagt for denne aldersgruppa i vår kommune, ei gruppe som etter hvert er blitt stor.

Det legges ned mye arbeid for å tilrettelegge og planlegge hvert arrangement. Dette klarer Diakontjenesten utmerket.