Det skal velges nytt ungdomsråd i kommunen. Det skal først innstilles før det vedtas i kommunestyret. Rådet består av 7 medlemmer. Det er bra om alle skolene i kommunen er representert, i tillegg til elever fra videregående skole. Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ og skal gjennom sitt arbeid fremme ungdommene sine interesser i saker som kan bedre ungdommens vilkår i Karlsøy. Ungdomsrådet skal spesielt arbeide med saker som gjelder: utdanning, arbeid, fritid og miljø. På ungdomskonferansen i slutten av november kan ungdommer i Karlsøy få lære mer om hva det innebærer å sitte i ungdomsrådet. 

 

 

 

Program for dagen

09:15 Åpning ved ordfører Mona Benjaminsen og leder av ungdomsrådet Parahini Parabaran

09:25 Hvem er Karlsøy ungdomsråd?

09:35 Valgkomitéen holder tale

09:45 Hvorfor stille til valg i ungdomsrådet?

09:55 Kort pause

10:00 Informasjon om gruppearbeid. Ungdomsrådet leder hver sine grupper

10:40 Pause

11:10 Innstilling fra valgkomitéen

11:20 Gratis lunsj

11:50 Praktisk informasjon om valget

12:10 Kort pause

12:15 Ungdom og psykisk helse ved helsesykepleier

12:35 Benking og valg

13:40 Avslutning

13:50 Nytt ungdomsråd møtes