Karlsøy kommunestyre godkjente vedtektene for kulturfondet i sitt møte den 2. november.

Dermed er kulturfondet nå formelt etablert og det er nå mulig å søke om tilskudd gjennom fondet. Det er relativt store forskjeller i søknadsprosessen for fondet, sammenlignet med tidligere behandling og utdeling av kommunens idretts- og kulturmidler. Derfor er det viktig at den/de som søker leser vedtektene og følger de krav til søknaden som er beskrevet der.

Til forskjell fra tidligere, vil en nå bare kunne søke om tilskudd gjennom elektronisk søknadsskjema. Dette finner du under overskriften "Selvbetjening" på kommunens hjemmeside eller ved å klikke på ordet "Kulturfond" under samleoverskriften "Kultur, idrett og folkehelse". Her vil du også finne gjeldende vedtekter for fondet.

Synes du det er vanskelig å søke digitalt kan en ta kontakt med avdeling for kultur, idrett og folkehelse. Vi vil mer en gjerne hjelpe deg å fylle ut skjema. Vi ber om at du ringer på 777 46 000 slik at servicekontoret kan sette deg over til riktig person.

Lenke til fondets vedtekter

Lenke til søknadsskjema