Vi får mange henvendelser angående åpning av basseng i Vannvåg. Vi tar sikte på åpning av bassenget i uke 45.