Langstrandveien i Dåfjord øst har blitt gradvis dårligere over lengre tid uten tilstrekkelig vedlikehold. I dag fremstår veien med et dekke preget av flere store hull og stikkrenner som kommer opp av veien. I september ble det planlagt en opprusting av veien med tilhørende torvrensk, grøfting, senking av stikkrenner, anriking- og oppfresing av eksisterende asfaltdekke. Dette ble dessverre aldri realisert av økonomiske årsaker. Det vanlige årlige vedlikeholdsbudsjettet strekker ikke til i det hele tatt og det må derfor bevilges ekstraordinære midler til å gjennomføre en større opprusting av veien, noe som ikke lot seg gjøre.

For å få økte budsjetter til å løfte kommunale veier til ønsket standard holder vi i teknisk på med å utarbeide en hovedplan for vei- og veilys. Denne hovedplanen tar vi sikte på å ha ferdig i løpet av tidlig november for deretter å la den gjennomgå de nødvendige politiske prosessene for å få den godkjent. Dersom alt går som vi håper vil dette medføre en betydelig økning i budsjettene til neste år slik at vi kan få tatt skikkelig tak i disse problemene som Langstrandveien- og flere andre veier er preget av i Karlsøy kommune. Vi ser derfor lyst på fremtiden og håper at folk klarer å smøre seg med litt mer tålmodighet inntil vi har fått gjennomslag for hovedplan vei- og veilys. Inntil hovedplanen er på plass vil den vanlige nødlappingen med kaldasfalt være det beste vi får til.

Vennlig hilsen oss på teknisk.