Fylkesveiløftet blir stort i Karlsøy, og onsdagen var det befaring på utvalgte deler av strekningen som er ferdigstilt. Her rett etter Skulgambukt var veien ekstra smal, og er blitt utvidet. Vegingeniør Kjell Roar Robertsen forklarer prosessen og metoden brukt for å forsterke vegen, slik at den får bedre bæreevne. Snart stilles arbeidet i bero for vinteren, og det siste strekket til krysset i Hessfjord blir ferdigstilt i 2023. Strekningene videre til Hansnes og Dåfjord skal påbegynnes i 2023. Anbudsprosessen er akkurat ferdigstilt, og vi vil få mer informasjon på et senere tidspunkt.

 

I utkast til Regional Transportplan (RTP) for perioden 2022-2033 er i tillegg følgende strekninger foreslått som en del av fylkesveiløftet:

  • Ringvassøy, Hessfjord – Dåfjord (til Mellomgård)
  • Rebbenes, Bromnes – Engvik
  • Vannøya, Skåningsbukt – Kristoffervalen
  • Vannøya, Vannareid - Burøysund
  •  

Etter befaringen på fylkesveg 863 gikk turen til Reinøya, for å snakke om lokal verdiskaping og matproduksjon, sett opp mot utfordringer med samferdsel.  Her kom representanter fra det lokale næringsliv innen havbruk, sjømatproduksjon, saltaproduksjon, landbruk, reiseliv og opplevelser, samt lokal entreprenør. I tillegg møtte representanter fra utviklingslagene. Et positivt og fremoverlent næringsliv presenterte investeringer, drift, utvikling og fremtidsvisjoner, og det var spesielt interessant å høre tanker fra den yngre generasjon innen landbruk. Grusveien på Reinøya byr på store utfordringer spesielt i barmarksesongen, i tillegg til mangel på fastlandsforbindelse. Til lunsj ble det servert kortreist, lokalprodusert og rykende fersk fiskeburger med salat.

 

                           Fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hansen. Foto: Jorunn Amundsen

 

 

                           Hanny Ditlefsen- Foto: Jorunn Amundsen

 

 

                           Åpning ved ordfører Mona Benjaminsen. Foto: Sonja Siltala

 

 

Det grønne skiftet og vindkraft er veldig aktuelle temaer lokalt og regionalt, og vi reiste med Fylkesrådsleder til Vannøya, for å besøke Fakken vindpark. Troms Kraft ønsker å utvide vindparken med 11 nye turbiner, og jobber med en konsesjonssøknad som skal behandles av kommunestyret. Det er et økende behov for elektrisitet i regionen, og etablering av bedrifter med kraftkrevende industri. I tillegg vil omleggingen fra virksomhet med skadelig utslipp fordre mer grønn energiproduksjon. I dag produserer Fakken 140 GWh i året. Utvidelsen skal etter planen bidra til en samla produksjon på 340 GWh. Det tilsvarer behovet i hele Nord-Troms og Kautokeino. På kommunestyremøtet i november er det forventet at Troms Kraft vil delta og presentere prosessen rundt en konsesjonssøknad. I tillegg vil det bli arrangert møter med befolkningen på Vannøya.

Med på befaringen var konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen, samt Erling Dahlberg, konserndirektør marked og teknologi. 

Det er alltid en fornøyelse å få besøk av sentrale fylkespolitikere, og å få presentert muligheter, potensiale og utvikling i vårt levende øyrike.

 

 

                           Kristina Torbergsen, Mona Benjaminsen, Erling Dahlberg og Semming Semmingsen ved Fakken vindpark på Vannøya. Foto: Jorunn Amundsen