På bakgrunn av regjeringens anbefalinger for perioden fra 18. januar og inntil videre har Karlsøy kommune besluttet følgende:

- En del ansatte er på hjemmekontor. Ansatte er tilgjengelig på telefon og epost, og skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver som normalt. 

- Alle møter skal være avtalt på forhånd. 

- Utlån og levering av bøker ivaretas i servicekontoret, alle andre bibliotekfunksjoner er stengt. 

- Credo gjenåpner for ordinær aktivitet fra onsdag 20. januar.

- Kommunale svømmehaller og gymsaler kan kun benyttes til undervisning og treninger for barn og unge under 20 år. Kommunale bygg lånes/leies ikke ut til trening for voksne, øvinger, møter og arrangementer. 

- Lag og foreninger gjøres spesielt oppmerksom på at det fortsatt er begrengsning til maksimalt 10 deltakere på møter og andre sammenkomster. 

Råd og retningslinjer fra myndighetene ble ytterligere justert den 19. januar da bestemmelsen om nasjonal skjenkestopp blir fjernet fra fredag 22. januar kl 17.00.