Fra fjerde kvartal i 2019 gikk Karlsøy kommune fra 470 lønnstakere til 480 i tredje kvartal 2020. Selv om koronapandemien har gitt permiteringer i enkelte bedrifter, har andre klart seg bra. Karlsøy kommune-det levende øyriket har flere bein å stå på, noe som er bra for utviklingen.