Rus og Psykisk helsetjeneste er organisert under avdeling ”Familie og Helse”, og er bemannet med 2 stillinger med psykiatriske sykepleiere.

En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og rus.

Vi skal bistå innbyggere i Karlsøy kommune som har psykiske og rusrelaterte lidelser. Målgruppen er voksne fra 18 år, men det hender vi også arbeider med barn og ungdom. Målet er å fremme psykisk helse og brukermedvirkning, og å bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte bruker.

Hjelpen kan omfatte:

  • Individuelle støttesamtaler og veiledning

  • Koordinering og samarbeid med legetjenesten, NAV, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten eller andre,- etter behov.

  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål

  • Grupper ( eks: KID kurs, temagrupper og oppstart til selvhjelpsgrupper )

  • Søknad til utredning og rusbehandling

  • Individuell plan

  • Oppfølging av LAR brukere

Vi er et gratis lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. Vi har åpent mellom 8.00- og 15.45. På kveldstid og i helger må henvendelser rettes til legevakt.

Du kan ringe direkte til oss, bare for å prate eller for å lage en avtale.

Kontoret vårt er i 2. etg. på Rådhuset. Vi kan møte deg der eller hjemme hos deg.

Fagleder rus og psykiske helsetjenester: Kristin Nylund

e.post: kristin.nylund@karlsoy.kommune.no

Legevakttelefon: 77 74 75 40

Psykisk helse: Er evnen til å mestre tanker, følelser og adferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Alle har en psykisk helse.

Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke være så stor at det kan stilles diagnose. Det kan være små eller store problemer i hverdagen som vi alle har, for eksempel: livskriser med sorg, skilsmisse, kronisk sykdom osv.

Psykisk sykdom: endringer i tenkning, følelser og /eller adferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/ eller redusert fungering. Symptomene er av en slik art at det stilles en diagnose.