Følgende grupper vil ha nytte av en tredje dose koronavaksine:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon i de siste to årene eller pågående graft versus host sykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og de med nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet HIV infeksjon

 

Gruppe2:

-pasienter som står på immundempende  medisin etter liste fra de fagmedisinske miljøene.

-kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling

 

De som er i gruppe 1 vil få brev fra sin sykehusavdeling hvor de blir anbefalt og ta vaksine. Vi vil også kalle inn de som vi kjenner til, men dersom man er i gruppa og ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset så ta kontakt med legekontoret.

De som er i gruppe 2 og som står på immundempende medisiner vil bli kontaktet direkte for time av legekontoret. Dersom man ikke har hørt noe innen to uker så ta kontakt med legekontoret.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling skal vurderes individuelt av spesialisthelsetjenesten og må vente på brev.