Rådmannens foreløpige oppsummering finner du i vedlagte pressemelding og mer detaljer i det foreløpige regnskapet i vedlegg

 

Regnskapet er sendt til revisjonen og rådmannen starter nå arbeidet med årsmeldingen som skal være ferdig i slutten av mars. Årsmeldingen vil kunne gi mer detaljerte forklaringer til resultatet  i hele kommunen og behandles sammen med regnskapet i kommunestyrets møte 19. juni

 

Pressemelding regnskap 2018 (002).pdf

Regnskap-2018-v15feb.pdf