Første del av fiberprosjektet i Karlsøy kommune ble gjennomført i 2017. Da fikk fastboende, bedrifter og offentlige bygg på strekningen Gamnes-Hansnes-Grunnfjord tilbud om høyhastighets Internett, i tillegg ble fiberutbyggingen gjennomført på vestsiden av Vannøy.

I september 2019 ble Telenor tildelt oppdraget om utbygging av fiber i resterende deler av øyriket, en utbygging leverandøren tok fatt på i april 2020. Nå er prosjektet ferdigstilt, og på kommunestyremøtet onsdag 16. desember ble milepælen behørig markert.

Arbeiderne berømmet av kommunestyret
Kommunestyrerepresentant Elisabeth Johansen, som selv bor på Reinøya, var en av flere som benyttet anledningen til å takke leverandøren og involverte underentreprenører for et godt gjennomført arbeid. Det har vært et omfattende prosjekt med mye logistikk og koordinering, men Johansen berømmet blant annet arbeiderne som har jobbet seint og tidlig og i alt slags vær for å få utbyggingen vel i havn.

Med dette har Karlsøy kommune nå 100 prosent dekning – målt i geografisk utbredelse – og totalt 70 prosent av næringsaktører og øyboere i kommunen valgte i løpet av prosjektperioden å benytte seg av tilbudet om fiberoppkobling.

Godt samarbeid
– Kommunen vil berømme det gode samarbeidet vi har hatt med Telenor, og som har ført til en vellykket gjennomføring av fiberprosjektet i øyriket, sier prosjektleder Harald Olsen i Bredbåndsfylket Troms, som har fulgt opp prosjektet på vegne av Karlsøy kommune.

 

STREAMING PÅ FIBER: Pga koronasituasjonen ble kommunestyremøtet gjennomført på Teams 15.-16 desember 2021 - med behørlig markering av fiberprosjektet underveis.

STREAMING PÅ FIBER: Pga koronasituasjonen ble årets siste kommunestyremøte gjennomført
på Teams 15.-16 desember 2021 - med behørlig markering av fiberprosjektet underveis.