Elever og lærere fra Hansnes, Vannvåg og Montesorriskolen på Vannareid reiste mandag kveld til Skjervøy. Turen til Skjervøy kom i stand gjennom et samarbeid mellom Karlsøy kommune og Blått kompetansesenter i Troms fylkeskommune.

Etter en noe strabasiøs tur med buss på såpeglatte veier til Tromsø, ankom delegasjonen med hurtigbåt til Skjervøy mandag kveld.

Etter en natt på hotell, gikk turen videre til Nord Troms videregående skole, avdeling Skjervøy. Dagen startet med en fellessamling i skolens kantine, der en fikk informasjon om hva som skulle skje i løpet av dagen. Og for en dag det ble!

I regi av Lerøy og Arnøy Laks ble vi tatt med på det relativt nyopprettede visningssenteret Aurora Salmon Centre. Her fikk vi en grundig innføring i havets betydning for kystsamfunnet vi lever i. Ved hjelp av moderne teknologi var det vanskelig å ikke bli fascinert av opplegget de kunne vise fram. Visningssenteret er lokalisert som en integrert del av skolen, men er også åpent for publikum. Videre gikk turen til skolens praksisordningen, der det var muligheter til å praktisere næringen. Høydepunktet for mange var en actionfylt ribtur. Her fikk en mulighet til å få opp adrenalinnivået i blodet.

Newtonrommet fikk vi alle en innføring i næringsmuligheter innen sjømatnæringen, både med hensyn til havbruk og fiske og fangst. Besøket på Skjervøy inneholdt også en sekvens om studietilbudene som fins ved skolen.