planstratei

Kommunal planstrategi 2016-2019

28. oktober 2016
Kommunal planstrategi 2016-2019 vedtatt i kommunestyret.
Karls%C3%B8y%2Bkommune

Offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

23. juni 2016
I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 11-12 varsles det om oppstart av arbeidet med kommunepl...
Arealplan_100x70

Kommunens arealdel 2013 - 2023

14. mai 2014
Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2013-2023. Arealplanen omfatter både land- og sjøareale...
Kart

Kystplan Tromsøregionen vedtatt

07. oktober 2015
Den interkommunale kystsoneplanen, Kystplan Tromsøregionen, er nå vedtatt i samtlige 5 kommuner; Kar...
LANGSUNDET_crop_160x44

Kommunal planlegging

21. juni 2011