Ønsker du å jobbe for Karlsøy kommune?

Vi har stadig behov for nye medarbeidere i ulike stillinger. 
Dersom det ikke ligger utlysningstekster her kan du kontakte oss for å høre nærmere om hva vi kan tilby.
Det kan f.eks. nevnes ordninger med rekrutteringsstipend, lønn over  tariff, stipend til videreutdanning, ønsketurnus m.m. Også studenter kan kontakte oss.

Lederstilling

Karlsøy kommune utlyser 3 lederstillinger

14. mars 2017
2 etatssjefstillinger og 1 avdelingsleder stilling er nå lyst ut