Landbruk

Næringsutvikling på gården

25. oktober 2016
Landbruk Nord skal kjøre i gang kursserien Næringsutvikling på gården. Kurset vil gå over 5 samlinge...
Nordkvaløya

Styret for Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde

08. mars 2016
Konstituernde møte i Verneområdestyret for Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde valgte Mona Ped...
Ordfører, administrasjon og landbrukets representanter

Møte om strategisk næringsplan.

09. februar 2016
Ordfører Mona Pedersen, rådmann Jan-Hugo Sørensen og enhetsleder for drift - og utviklingsenheten Ma...
Smil

Landbruksforvaltningen

30. desember 2015
Tromsøregionens landbruksforvaltning, et interkommunalt samarbeid mellom Balsfjord, Tromsø og Karlsø...
Bogen naturreservat

Naturvernområder i Karlsøy

21. oktober 2015
Store deler av Karlsøy kommune er vernet. Vi har 10 naturvernområder i kommunen og et forslag om ve...