Fiskeridirektoratet region Nord

Regionene Finnmark og Troms er slått sammen.

Fiskeridirektoratet region Nord

Fiskeridirektoratet region Nord

Regionene Finnmark og Troms har slått seg sammen til region Nord. 
Regiondirektør Gunnar Trulssen og øvrig regionledelse har kontorsted i Kystens hus i Tromsø. I tillegg er det kontorer i Båtsfjord, Finnsnes, Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Vadsø og Vardø.
Regionen har fire seksjoner:
forvaltningsseksjonen, kyst- og havbruksseksjonen, ressurskontrollseksjonen og overvåkningstjenesten (sjøgående kontroll). 

Brev skal fortsatt sendes til felles postmottak:
Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen

E-post: postmottak@fiskeridir.no
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling
Telefon sentralbord: 03495 
Døgnåpen vaktsentral FMC på: 03415.

Du kan lese mer på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Tips en venn Skriv ut