Vaksinen anbefales til:

 • Personer som er 65 år og eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
 • Voksne og barn med kronisk hjerte/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme
 • Helsepersonell med pasientkontakt

Pris:

Influensavaksine kr. 150 (kr. 200 for personer utenfor risikogruppe)

Pneumokokkvaksine kr. 200,-

Kontant oppgjør.

I Karlsøy kommune vil det bli vaksinering på følgende dager:

Vannøy helsestasjon;    Mandag den 09.10.17  kl 10.00 – 13.00

Hansnes helsestasjon;   Onsdag den 11.10.17  kl 09.00 -  13.00