Planprogrammet til kommuneplanens arealdel ble vedtatt 11. april 2019. Frist for å sende innspill til planarbeidet var 31.mai samme år. Siden da har kommunen behandlet alle innspill som kom inn, men av ulike årsaker ble planarbeidet forsinket og har stått stille siden 2019. 

Nå gjenopptas prosessen med kommuneplanens arealdel, og Karlsøy kommune ønsker i den forbindelse å åpne opp for en ny innspillsrunde. Bakgrunnen for det er at vi opplever at mye har skjedd siden da, og nye planer for utvikling har oppstått. 

Viktig informasjon: 

  • Dersom du ga innspill til planarbeidet ved forrige runde, trenger du ikke sende inn samme innspill på nytt, fordi innspillet allerede er behandlet. 
  • Dersom du har gitt innspill tidligere som du ønsker å endre på, kan du gjøre det. Merk da innspillet med "endring av innspill".
  • Bruk dette skjemaet  PDF document ODT document  for å gi innspill.
  • Innspillet merkes med "sak 2020/1293".
  • Husk å legge ved kart som beskriver området du gir innspill til. 

Innspillene sendes til:

Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes

eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no

Frist for innspill er 4. desember 2020