Det har oppstått vannlekkasje på Karlsøy som gjør at mange abonnenter mangler vann. Det har blitt sendt driftsteknikere fra Hansnes i Ettermiddag for å gjennomføre lekkasjesøk. Det vil bli sendt gravemaskin når lekkasjen er kartlagt og vi håper på å få utbedret problemet så raskt som mulig. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.