Problemet henger sammen med lav kapasitet på pumpestasjon og mengden produsert drikkevann. Dette vil medføre at et høyt forbruk lengre ned på øya vil gjøre at abonnenter som bor lengre opp i høyden mister vannet sitt. For eksempel dersom noen som bor lengre ned på øya fyller et basseng for å bade litt i sommervarmen så er dette nok til at det påvirker vanntilførselen hos mange andre abonnenter.

Inntil videre bes det om å redusere vannforbruket på en slik måte at alle får tappet nok vann til sine daglige behov. Det er en uheldig situasjon, og vi vil se på hva som kan gjøres for å utbedre problemet slik at alle abonnenter skal ha tilstrekkelig med vann til enhver tid.

Når det gjelder lekkasjesøk i går, så ble det funnet et brudd på vannledning. Driftstekniker fra Hansnes vil ta med seg minigraver på fergen til Karlsøy i morgen tidlig for å reparere lekkasjen.