Karlsøy kommune lyser ut SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord. Vi har i år 140.000 kr i SMIL-midler og 25.000 kr i dreneringstilskudd til fordeling. 

Søknadsfrist settes til 30. september 2022

Når innkomne søknader er behandlet og vi har midler igjen til fordeling, lyser vi ut restmidler med løpende søknadsfrist. 

Søknader sendes elektronisk i Altinn. For mer informasjon om ordningene og lenke til søknadsskjema, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med utfylling av søknaden.