Karlsøy kommune lyser med dette ut midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og dreneringstilskudd. Vi har i år kr 250.000 i SMIL-midler og kr 50.000 i dreneringstilskudd til fordeling.

Søknadsfrist er 31. mars 2021. Når innkomne søknader er behandlet og det er midler igjen til fordeling, vil restmidler lyses ut med fortløpende søknadsfrist.

Søknad fylles ut og sendes elektronisk i Altinn. Her er lenke til søknadsskjemaene:  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

Informasjon om hva du kan få midler til og hvordan du fyller ut søknaden finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet. Her finner du også gjeldende rundskriv for ordningene. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#veiledning---ulike-tilskudd---praktiske-raad-

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Innkomne SMIL-søknader prioriteres ut fra kommunens tiltaksstrategi

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål om ordningene og søknadsprosessen.