Kommunen skal prioritere søknader om SMIL-midler i henhold til lokale tiltaksstrategier. Gjeldende tiltaksstrategier for Karlsøy finner du her: Tiltaksstrategier for tilskudd til SMIL i Karlsøy kommune 2018-2021, vedtatt 06.03.2019[1].pdf