Karlsøy kommune har fremdeles kr 50.000 i dreneringstilskudd til fordeling. Søknader behandles fortløpende, inntil midlene er brukt opp.

Tilskudd kan gis til jordbruksareal som tidligere er grøftet og hvor det foregår jordbruksproduksjon. Både landbruksforetak som eier eller leier jordbruksareal, og grunneier kan søke. 

Søknad fylles ut og sendes elektronisk i Altinn

Informasjon om hva du kan få midler til og hvordan du fyller ut søknaden finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet