På-toppen

Tidligere har Kvinneutvalget i Karlsøy Jeger- og Fiskerforening organisert denne positive aktiviteten, men de har før årets sesong gitt beskjed om at initiativet opphører.

Administrasjonen i Karlsøy kommune inviterer derfor til et møte med sikte på å finne andre aktører som kan tenke seg å drive Til Topps i Karlsøy videre.

Fra administrasjonen vil rådmannen og kulturkonsulenten møte, og vi ønsker velkommen til et hyggelig møte om friluftsliv, hvor det serveres kaffe og kaker, og hvor vi håper på et positivt utfall.