Alle som skal rydde en strand må

 1. Registrere seg på www.ryddenorge.no
 2. Sende mail til Remiks ved  ivar.sture.handeland@remiks.no
  • Hvor det skal ryddes
  • Når det skal ryddes – når ryddeaksjonen er avsluttet
  • Se depoter/leveringssteder for hvor det må leveres
  • Kontaktpersoner
 • Depoter/leveringssteder – disse stedene leverer man avfallet
  • Vannøya – Avfall må leveres til følgende oppsamlingssteder: Fakken ved veikryss, Skåningsbukt ved returstasjonen, Vannareid ved innkjøring til bedehuset på Korsnes. Hentes onsdager i oddetallsuke.
  • Rebbenesøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved fergeleie i Mikkelvika på Ringvassøya. Hentes onsdager i partallsuke.
  • Reinøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved fergeleie ved Reinskar. Hentes onsdager i partallsuke.
  • Ringvassøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved branntomta til teknisk lager, Nedre Industrivei, Hansnes. Hentes ukentlig på onsdager.
 • Hva kan ryddes i avfallssekken? Viktig info til deg som skal rydde.
  • Husk å IKKE RYDDE noe du er usikker på. Finner du store objekter, EE-avfall, farlig avfall eller annet du er usikker på? Ta kontakt med Remiks så avtaler vi nærmere hvordan dette håndteres.
  • En enkel huskeregel er å legge mindre avfall (det som passer) i avfallssekken. Ikke legg farlig avfall i ryddesekkene og ikke legg store metallobjekter i ryddesekkene. 
  • NB! Ryddesekken skal ikke overstige 20 kg.
 • Kontakt oss om du lurer på noe
  Har du spørsmål angående utplassering av containere, henting av avfall eller generelle strandryddingsspørsmål? Ta kontakt med oss på post@remiks.no eller 77 60 19 00.
 • Annen praktisk info
  • Få deg et Strandryddekort. Dette kan fås ved henvendelse til Remiks – post@remiks.no eller 77 60 19 00. Du kan også hente «Strandryddekortet» hos Remiks Miljøpark for å levere alt avfallet du rydder helt gratis – dette er for å gjøre leveringen enklere for deg, i tillegg til at vi får samlet inn data på avfallet som ryddes.
  • Du kan hente ryddesekker og engangshansker på rådhuset i Tromsø og på Karlsøy, i tillegg til Remiks Miljøpark på Ringveien 180.
  • HUSK! Ikke bruk sorte avfallssekker – avfallet skal ryddes i gjennomsiktige sekker.