Kommunen jobber med en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I den forbindelse ønsker vi å kartlegge våre innbyggeres aktivitetsvaner. Dette er en kort spørreundersøkelse, som vil ta noen få minutter å svare på. Vi håper så mange som mulig svarer, uavhengig av livssituasjon, aktivitetsgrad, o.l. Her vil vi ha tilbakemelding med bred representativitet!

Undersøkelsen er anonym, og avsluttes 1. mai 27. mars..