Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. Det er også mulighet å søke om spillemidler til lokale kulturarenaer og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Har du eller ditt lag/forening ideer om å lage et anlegg til deres aktivitet eller idrett? Er det behov for tilskudd til en lokal kulturarena? Eller kanskje dere har et ønske om å kunne etablere turstier eller andre tiltak for lokalt friluftsliv? Da finner du mye informasjon og nyttige lenker på Kulturdepartementets nettside http://www.anleggsregisteret.no. Her finner du også informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema for ordningene. 

Alle søknader må være sendt inn innen 25. oktober hver år. Dette gir kommunens saksbehandler tid til å gjennomgå og eventuelt innhente manglende dokumentasjoner før innmeldingsfristen til fylkeskommunen, som er 15. november.

Dersom man har behov for hjelp til søknaden eller ønsker bistand til hvordan man skal gå frem for å få et eventuelt tildelt tilskudd kan en kontakt kommunen gjennom e-post til Postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr. telefon til 777 60 000. Vi ønsker å kunne bistå dere både i søknadsprosess og gi dere relevant informasjon og bistand gjennom hele prosjektet.