Høsten 2022 blir søknadsfrister;
10. august-   Formannskapsmøte 7. september

14. september                  «             12. oktober

12. oktober                       «             09. november

26. oktober                       «             23. november

Det er obligatorisk for alle som søker om midler fra kommunale fond å bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no
Send e-post

Her finner du mer infomasjon hvilket fond Karlsøy kommune har https://www.karlsoy.kommune.no/kommunalt-naeringsfond.411846.no.html

Retningslinjer for Næringsfond Karlsøy kommune.

Retningslinjer for kulturnæringer finner du her.

Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond.pdf

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA BO OG BLILYSTFONDET (004).pdf

Vedtekter for fartøyfond fiskeri for Karlsøy kommune 03.11.2021.pdf

Søknadsfrist på alle fondene er 4 uker før formannskapsmøte.