Første frist for søknader til sjømatfondet er 13. februar. Les mer om fondet og hvordan du søker på Sjømatfondet.

For de øvrige tilskuddsordningene er fristen fire uker før formannskapsmøte. Det betyr at første frist er 17. februar. Les mer om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du søker på Tilskuddsordninger.