Første frist for søknader til sjømatfondet er 15. mai. Les mer om fondet og hvordan du søker på Sjømatfondet.

For de øvrige tilskuddsordningene er fristen fire uker før formannskapsmøte. Det betyr at neste frist er 12. august. Les mer om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du søker på Tilskuddsordninger.