Friluftslivets uke har vært markert fra hver første helg i september siden 1993, og målet har hele tiden vært det samme: Skape større oppmerksomhet om friluftsliv i befolkningen og vise frem lag og foreningers innsats og tilbud.

Troms har i en årrekke gjennomført en aktiv Friluftslivets uke i starten av september. Er dere klare for å bidra til nye løft for friluftsgleden i fylket i 2018?!

Vi ber om at info om nye og eksisterende turer mellom 1. – 9. september sendes til troms@fnf-nett.no slik at de kan sammenstille det i et felles program, samt bidra til felles markedsføring og blest.

Sentrale aktiviteter i Friluftslivets uke:

  • #nattinaturen: 1. september
  • Åpning av Friluftslivets uke / Kom-deg-ut-dagen: 2. september
  • Teltjakten: 9. september (var i Troms i fjor, trolig ikke her i år, men vet aldri)
  • Bålsamtaler
  • Friluftspolitisk påvirkning
  • #Verdtåbevare: Rødliste for truede naturopplevelser (nytt konsept i år, se vedlagt skisse – mer info kommer)
  • Alle store og små arrangement med friluftsglede i fylket

TILSKUDD – FNF har fått støtte fra fylkeskommunen og Miljødirektoratet som skal viderefordeles for å skape aktivitet.  En kort/enkel søknad kan sendes FNF Troms innen 15. mai. (se e-post adresse ovenfor)

Tilskuddsarrangement bør være lavterskel, gratis og skape samarbeid på tvers av organisasjoner, eller friluftsråd / kommuner. Tilsagnssum per arrangement/#nattinaturen i er i utgangspunktet kr 3000.