Karlsøy kommune innførte skuddpremie på kråkefugl og smårovvilt i 2017, og det settes av 10.000 kr årlig til denne ordningen. 

Midlene for 2021 er nå brukt opp, og vi tar ikke imot flere leveranser i år. 

Smårovvilt kan igjen leveres fra 02.01.2022.