Midlene for 2022 er nå fordelt. 

Nye midler lyses ut i løpet av januar 2023, med informasjon om innleveringsdatoer.