Elva og laks_1000x750

Kjøp fiskekort her

Fisketider og priser:

1. juli – 15. august + sjøørretkort 16. august – 31. august.

Fiskekortet gjelder fra kl. 1800 til kl. 1400 neste dag. Elva er fredet fra kl. 1400 til kl. 1800 alle dager, samt onsdager fra kl. 1800 til torsdag kl. 1400.

Pris pr. kort er kr. 100,-. Det selges inntil 12 kort pr. døgn.

Det tas dette år ikke depositum. Fiskere anmodes om å melde fangstrapport elektronisk til Inatur, samme nettadresse som det kjøpes kort. Nytt kort fås ikke kjøpt før fangstrapport er levert.

Fiskeregler:

  • Døgnkvote på maks. 1 laks. Når kvoten er tatt skal fisket umiddelbart avsluttes.

  • Det kan fiskes etter sjøørret 16.-31. august, kun nedenfor brekket på Vassenden.

  • Det er forbudt å fiske med sluk, wobbler eller lignende, kun flue og mark. Bruk av klepp er forbudt.

  • Barn under 16 år kan fiske på foresattes kort når foresatte ikke fisker.

  • Fiskerne har ansvar for desinfeksjon av eget utstyr.

  • Dokumentasjon på betalt fisketrygdavgift må medbringes under fisket.

Oppsyn:

Grunneierlaget har organisert oppsynstjeneste. Oppsynsmann er gitt myndighet til å kontrollere fiskekort og at regler overholdes.

Ivareta naturen:

Grunneierlaget oppfordrer alle til å rydde opp søppel. Ta ditt ansvar for å gjøre det trivelig for deg og andre!

Henvendelser:

Ved behov kan det gjøres forespørsler til grunneierlaget tlf. 97501095 eller 95058391.

Med ønske om flotte naturopplevelser ved elva.

Hilsen Skogsfjordvatn grunneierlag v/styret