Det blir utført service på Vannvåg vannverk i dag, og vannet vil gå urenset ut på nettet mellom klokken 14:30-17:30 i dag. Det innføres derfor kokepåbud i dette tidsrommet.