Plan- og driftsutvalget har i møte 10.03.2022, sak 14/2022, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Grønnlia boligfelt ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Det vises til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-12.

Planforslaget med alle dokumentene er også tilgjengelig i papirformat på rådhuset, Hansnes, i inngangspartiet ved servicekontoret, i hele høringsperioden.

Merknader må være skriftlige, og sendes Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no, innen 6. mai 2022.

Planforslagets dokumenter:

 

Grønnlia boligfelt Plan-ID 202001 dat 05.05.2021.pdf

Grønnlia Reguleringsbestemmelser 10.05.2021.pdf

Grønnlia Planbeskrivelse 10.05.2021.pdf

5.3 Konsekvens Oppvekst BU Grønnlia 30.07.2021.pdf

5.4 Konsekvens Naturmangfold Grønnlia 12.07.2021.pdf

5.5 Konsekvens tilgang til friluftsområder Grønnlia.pdf

Grønnlia Grunnundersøkelse Multiconsult 13.01.2021.pdf

VA-plan Kardemomme-Slettmobakken 22.01.2018.pdf

Grønnlia Plan OV-håndtering 30.06.2020.pdf

Grønnlia ROS-vurdering 06.02.2018.pdf

Grønnlia Kunngjøring planvarsel 24.08.2020.pdf

Grønnlia Innspill planvarsel okt. 2020.pdf

Grønnlia Planprogram mars 2021.pdf

Reguleringsplan for Grønnlia boligfelt gbnr. 44/7 - Stadfesting av planprogram.pdf

Reguleringsplan for Grønnlia boligfelt, planID 2020-01, vedtak.pdf

Reguleringsplan for Grønnlia boligfelt, planID 2020-1, saksframlegg pdf