Plandokumentene er også lagt ut i rådhusets inngangsparti, Hansnes.

Eventuelle merknader sendes Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller e-post postmottak@karlsoy.kommune.no, innen 7. juli 2020.

Plandokumentene kan leses her:

Planbeskrivelse Stakkvik havn og industriområde - mars 2020.pdf

Plankart 31.03 (003).pdf

Planbestemmelser Stakkvik havn og industriområde.pdf

ROS-analyse.pdf