Kommunen har i løpet av mars måned vært på tur rundt i kommunen, for å få innspill til kommuneplanens arealdel. Vi har vært på Reinøya, Hansnes, Rebbenesøya, Karlsøya, Vannøya og Skogsfjordvatn, med ca 115 mennesker til sammen på alle møtene. Vi holdt ikke tradisjonelle møter med ren info fra kommunen, men la opp til en gruppearbeidprosess og direkte tegning på kart. Hovedtemaene for diskusjon var bolig/fritid, næring og industri, idrett og friluftsliv. 

Det var desidert størst engasjement når det kom til innspill om friluftsliv, og selv grupper som ikke hadde fått tildelt dette temaet diskuterte også viktige friluftsområder og behov for spesielt utfartsparkeringer. Utfordringer knyttet til nordlysturisme og tilreisende turister ble mye diskutert, og behovet for utfartsparkeringer med fasiliteter sto høyt på lista. Gjerne i kombinasjon med gapahuker, bålplasser, bobilplasser o.l. Nærturområder er også viktige, spesielt når det kommer til folkehelse og bolyst, og mange slike er kommet med. Videre har det også vært diskusjoner omkring bolig- og hytteområder, og ikke alltid enighet om felt eller spredt er best og mest samfunnsøkonomisk.

Folket har nå fått si sitt, og ønsket seg akkurat det de vil ha uten å tenke begrensninger. Alle begrensningene og men'ene kommer i neste runde, når administrasjonen skal gjøre sine vurderinger sammen med egne innspill, næringas innspill og innsendte forslag.

Er du nysgjerrig på innspillene som er kommet, har vi samlet de i egne filer med høy oppløsning:
PDF-fil

Bilde-fil