Som kjent har vaksinering med  Astra Zeneca vaksine blitt satt på pause inntil videre avklaring fra FHI, og  vi fortsetter dermed vaksineringen med Pfizervaksine. Vi har gått over til å vaksinere etter alder, slik at vi følger årsklassene. Vi vaksinerer enda de over 75 år, og alle som får tilbud vil bli ringt opp. Vi har noen få personer som står folkeregistrert i kommunen men som ikke har fastlege her og heller ikke noe journal hos oss. Disse vil bli oppringt, men noen mangler vi kontaktopplysninger på. Hvis du er bosatt i Karlsøy, over 75 år og ikke har fått telefon fra oss innen utgangen av april så ber vi om at du tar kontakt.

 

De ekstra vaksinedosene vi klarer og få ut av glassene går til helsearbeidere, og vi vaksinerer sykehjemsansatte fortløpende.  

 

Vi venter enda på programvareoppdateringen som skal gjøre det mulig og åpne for vaksinebestillinger direkte. Det er ikke kommet enda, men all den tid vi i de nærmeste månedene neppe vil ha vaksine til flere en de som er i de prioriterte gruppene har dette ingen praktisk betydning. Når vi åpner for generell uprioritert vaksinering så håper vi at denne løsningen vil være på plass.

 

Det er for tiden ingen med kjent koronasmitte i Karlsøy.