Koronautbruddet på sykehjemmet er nå over, og vi opphever derfor besøksrestriksjonene. Ta kontakt med de enkelte avdelinger for og avtale tidspunkt.

På grunn av stor lokal smitte i Oslo, Drammen og Bergen anbefaler vi at man ikke besøker sykehjem eller omsorgsboliger de første ti dagene etter hjemkomst. Ansatte som har vært på reise i disse områdene må kontakte avdelingsleder før de møter på jobb igjen. I utgangspunktet må også ansatte påregne karantene ved reise til områder med stor lokal smitte.

Treninger kan nå gjennomføres som normalt for alle.

Arrangementer må forholde seg til regelverket fra FHI med lister overdeltagere og begrensninger i antall besøkende, samt strikt fokus på smittevern.